למה לבחור בMAGO

למה לבחור בMAGO

השוואה בין האופציות שיש
לדייר להרחיב את העסק שלו

השקעה

זמן הקמה

כח אדם

ריווחיות

נקודה
עצמאית

700K-1.5M

3-6 חודשים

4-12

8-12%

MAGO

150-200K

2-4שבועות

2-4

18-22%

השקעה

זמן הקמה

כח אדם

ריווחיות

נקודה
עצמאית

700K-1.5M

3-6 חודשים

4-12

8-12%

MAGO

150-200K

2-4שבועות

2-4

18-22%

השקעה מינימלית
סיכון נמוך ותשואה גבוהה