המשלוחים הפכו לבון טון של התקופה. גדל הצורך והשתנתה התפיסה באשר לאפשרות הגעת אוכל טוב, ממבחר מטבחים ובהם מטבחי שף אל שולחן האוכל בבית.
שינוי זה הוליד את הצורך אצל מסעדנים ויצרני מזון בשדרוג הליכי הביצוע של כל תהליך הכנת המשלוח, מבחירת התשתית, הכנת האוכל, דרך אריזתו ועד להגעתו לצלחת בבית / במשרד או במפעל.

כללי

המשלוחים הפכו לבון טון של התקופה. גדל הצורך והשתנתה התפיסה באשר לאפשרות הגעת אוכל טוב, ממבחר מטבחים ובהם מטבחי שף אל שולחן האוכל בבית.
שינוי זה הוליד את הצורך אצל מסעדנים ויצרני מזון בשדרוג הליכי הביצוע של כל תהליך הכנת המשלוח, מבחירת התשתית, הכנת האוכל, דרך אריזתו ועד להגעתו לצלחת בבית / במשרד או במפעל.

שירותי מתחם MAGO

רישוי ובירוקרטיה

תשתיות

תפעול וכח אדם

מכירות ושיווק

רישוי ובירוקרטיה

• רישוי משרד
ההבריאות
• רישוי עירוני

תשתיות

• מנדף ומפריד שומנים
• חשמל, מים וגז
• תקשורת ואינטרנט
• כיבוי אש
• מיזוג

תפעול וכח אדם

• שירות לקוחות
• שירות משלוחים
• אחסנה – קרור/הקפאה
• תחזוקה – מנדף 
הוציוד ייצור
• ניקיון ושטיפת כלים
• שירותי משרד

מכירות ושיווק

• מערכת מרכזית
הלניהול הזמנות
• ממשקים לכל ערוצי
ההזמנות אונליין
• ערוץ הזמנה אונליין
• דוחות ניהול יומיים
הוחודשיים

שירותים נוספים

• ייעוץ עסקי
• קידום ושיווק דיגיטלי
• מיתוג ברנד וירטואלי
• עיצוב ייצור וניהול מלאי אריזה

שירותים נוספים

• ייעוץ עסקי
• קידום ושיווק דיגיטלי
• מיתוג ברנד וירטואלי
• עיצוב ייצור וניהול מלאי אריזה